Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Joi, 10 aprilie 2008 - Bruxelles
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa grupurilor politice
 3.Depunere de documente
 4.Adaptarea la schimbările climatice în Europa - posibilităţile de acţiune ale Uniunii Europene (Carte verde) (dezbatere)
 5.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 6.Soluţionarea problemei persoanelor fără adăpost care trăiesc pe stradă (declaraţie scrisă)
 7.Interpretarea Regulamentului de procedură
 8.Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului
 9.Votare
  
9.1.Cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.2.Reţeaua europeană de migraţie * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.3.Modificarea regulamentului financiar tip al agenţiilor executive însărcinate cu gestionarea programelor comunitare * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.4.Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.5.Instrumentele de gestionare bazate pe drepturile de pescuit (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (vot)
  
9.7.Orientări pentru procedura bugetară 2009 (Secţiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII şi IX) (vot)
  
9.8.Sprijinul acordat IMM-urilor care desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare (Eurostars) ***I (vot)
  
9.9.Fondul de cercetare pentru cărbune şi oţel * (vot)
  
9.10.Activităţi de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare şi accesul navelor ţărilor terţe în apele comunitare * (vot)
  
9.11.Situaţia din Tibet (vot)
  
9.12.Raportul de progrese pentru anul 2007 privind Croaţia (vot)
  
9.13.Raportul de progrese pentru anul 2007 privind Fosta Republică Iugoslavă Macedonia (vot)
 10.Urări de bun venit
 11.Votare (continuare)
  
11.1.Combaterea cancerului în Uniunea Europeană extinsă (vot)
  
11.2.Revizuirea la jumătatea perioadei a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu (vot)
  
11.3.Industrii culturale în Europa (vot)
  
11.4.O agendă europeană pentru cultură într-o lume în curs de globalizare (vot)
  
11.5.Adaptarea la schimbările climatice în Europa - posibilităţile de acţiune ale Uniunii Europene (Carte verde) (vot)
 12.Explicaţii privind votul
 13.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 14.Cereri de ridicare a imunităţii parlamentare
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 17.Calendarul următoarelor şedinţe
 18.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (169 kb) Listă de prezență (59 kb)       
 
Proces-verbal (131 kb) Listă de prezență (22 kb) Rezultatele voturilor (490 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (2012 kb) 
 
Proces-verbal (189 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatele voturilor (184 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (570 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate