Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2210(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0090/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0090/2008

Keskustelut :

PV 21/04/2008 - 18
CRE 21/04/2008 - 18

Äänestykset :

PV 22/04/2008 - 5.6
CRE 22/04/2008 - 5.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0130

Pöytäkirja
Maanantai 21. huhtikuuta 2008 - Strasbourg

18. Elinten luovutus ja elinsiirrot: poliittiset toimet EU:n tasolla (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Elinten luovutus ja elinsiirrot: poliittiset toimet EU:n tasolla [2007/2210(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Adamos Adamou (A6-0090/2008)

Adamos Adamou esitteli laatimansa mietinnön.

Androula Vassiliou (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Edit Bauer (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Frieda Brepoels PPE-DE-ryhmän puolesta, María Sornosa Martínez PSE-ryhmän puolesta, Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Adam BIELAN

Puheenvuorot: Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Glenis Willmott, Marios Matsakis, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Maciej Marian Giertych, Harald Ettl, Johannes Blokland, Anne Ferreira ja Hélène Goudin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Gyula Hegyi, Siiri Oviir, Sylwester Chruszcz, Péter Olajos ja Catherine Stihler.

Puheenvuorot: Androula Vassiliou ja Adamos Adamou.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.4.2008, kohta 5.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö