Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2223(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0076/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0076/2008

Συζήτηση :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο

20. Το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τροποποιεί την απόφασή του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ της 9ης Μαρτίου 1994 σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του [2006/2223(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

Η Anneli Jäätteenmäki παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Ματσούκα (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Maria da Assunção Esteves, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Κώστας Μποτόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, David Hammerstein, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett και Dushana Zdravkova.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Metin Kazak.

Παρεμβαίνουν οι Margot Wallström και Anneli Jäätteenmäki.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.04.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου