Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο

14. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
CRE

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0019/2008).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 45 (Μανώλη Μαυρομμάτη): Ανταλλαγή πληροφοριών για τραπεζικούς λογαριασμούς.

O Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Ο Günter Verheugen απαντά επίσης στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μανώλη Μαυρομμάτη, Reinhard Rack και Jörg Leichtfried.

Ερώτηση 46 (Saïd El Khadraoui): Εκπομπές σωματιδίων από μοτοποδήλατα.

Ο Günter Verheugen απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Saïd El Khadraoui.

Ερώτηση 47 (Johan Van Hecke): 2,2 δισεκατομμύρια παιδιά σε κατάσταση ανάγκης.

Ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Johan Van Hecke, Christopher Heaton-Harris και Andreas Mölzer.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 48 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού συστήματος της Ελλάδος.

Ο Vladimír Špidla απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Ερώτηση 49 (Eoin Ryan): Καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας καi της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη.

Ο Vladimír Špidla απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Eoin Ryan, Reinhard Rack και Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Ερώτηση 50 (Robert Evans): Νομοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων.

Ο Vladimír Špidla απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Robert Evans, Jim Allister και Philip Bushill-Matthews.

Παρεμβαίνει ο Mario Mantovani

Στις ερωτήσεις 51 έως 61 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Οι ερωτήσεις 62 και 63 δεν θα συζητηθούν, επειδή τα θέματά τους περιέχονται ήδη στην ημερήσια διάταξη της παρούσας περιόδου συνόδου.

Ερώτηση 64 (Manuel Medina Ortega): Αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο.

Ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega και Rosa Miguélez Ramos.

Ερώτηση 65 (Sharon Bowles): Αλιείς με μικρά σκάφη.

Ο Joe Borg απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Sharon Bowles.

Ερώτηση 66 (Seán Ó Neachtain): Πρόγραμμα παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας για το ένα τρίτο του τομέα του λευκόσαρκου ιχθύος στην Ιρλανδία.

Ο Joe Borg απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Seán Ó Neachtain.

Η ερώτηση 67 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 68 (Ιωάννη Γκλαβάκη): Σοβαρές παραβιάσεις κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 2005.

Στην ερώτηση 69 θα δοθεί γραπτή απάντηση.

Ο Joe Borg απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Ιωάννη Γκλαβάκη.

Ερώτηση 70 (Giovanna Corda): Εξάπλωση του πυρετού cattarhale στην βόρεια Ευρώπη.

Η Ανδρούλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Giovanna Corda και James Nicholson.

Ερώτηση 71 (Marian Harkin): Βόειο κρέας Βραζιλίας.
Ερώτηση 72 (Brian Crowley): Βόειο κρέας από τη Βραζιλία.

Η Ανδρούλα Βασιλείου απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marian Harkin, Brian Crowley, Mairead McGuinness και Elspeth Attwooll.

Ερώτηση 73 (Avril Doyle): Πρόταση για την υγειονομική περίθαλψη.

Η Ανδρούλα Βασιλείου απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Avril Doyle και Mairead McGuinness.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου