Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 22. april 2008 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 20.00 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

15. Gennemførelse af direktivet om udstationering af arbejdstagere på grundlag af Domstolens domme (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Gennemførelse af direktivet om udstationering af arbejdstagere på grundlag af Domstolens domme

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Gunnar Hökmark for PPE-DE-Gruppen, Anne Van Lancker for PSE-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Roberts Zīle for UEN-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Kathy Sinnott for IND/DEM-Gruppen, Philip Bushill-Matthews, Jan Andersson, Pierre Jonckheer, Eva-Britt Svensson, Hélène Goudin, Jacek Protasiewicz, Magda Kósáné Kovács, Gabriele Zimmer, Elmar Brok, Stephen Hughes, Søren Bo Søndergaard, Jacques Toubon, Karin Jöns, Alejandro Cercas, Dariusz Rosati og Manuel Medina Ortega.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Monica Maria Iacob-Ridzi, Genowefa Grabowska, Marian Harkin, Georgios Toussas, Małgorzata Handzlik og Katrin Saks.

Vladimír Špidla tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik