Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 22. aprill 2008 - Strasbourg

(Istung katkestati kell 20.00 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

15. Töötajate lähetamise direktiivi rakendamine tulenevalt Euroopa Kohtu otsustest (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Töötajate lähetamise direktiivi rakendamine tulenevalt Euroopa Kohtu otsustest

Vladimír Špidla (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE-DE nimel, Anne Van Lancker fraktsiooni PSE nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Roberts Zīle fraktsiooni UEN nimel, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel, Philip Bushill-Matthews, Jan Andersson, Pierre Jonckheer, Eva-Britt Svensson, Hélène Goudin, Jacek Protasiewicz, Magda Kósáné Kovács, Gabriele Zimmer, Elmar Brok, Stephen Hughes, Søren Bo Søndergaard, Jacques Toubon, Karin Jöns, Alejandro Cercas, Dariusz Rosati ja Manuel Medina Ortega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Monica Maria Iacob-Ridzi, Genowefa Grabowska, Marian Harkin, Georgios Toussas, Małgorzata Handzlik ja Katrin Saks.

Sõna võttis Vladimír Špidla.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika