Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 22. huhtikuuta 2008 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 20.00 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

15. Työntekijöiden lähettämisestä annetun direktiivin täytäntöönpano yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden johdosta (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Työntekijöiden lähettämisestä annetun direktiivin täytäntöönpano yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden johdosta

Vladimír Špidla (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark PPE-DE-ryhmän puolesta, Anne Van Lancker PSE-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Roberts Zīle UEN-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Kathy Sinnott IND/DEM-ryhmän puolesta, Philip Bushill-Matthews, Jan Andersson, Pierre Jonckheer, Eva-Britt Svensson, Hélène Goudin, Jacek Protasiewicz, Magda Kósáné Kovács, Gabriele Zimmer, Elmar Brok, Stephen Hughes, Søren Bo Søndergaard, Jacques Toubon, Karin Jöns, Alejandro Cercas, Dariusz Rosati ja Manuel Medina Ortega.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Monica Maria Iacob-Ridzi, Genowefa Grabowska, Marian Harkin, Georgios Toussas, Małgorzata Handzlik ja Katrin Saks.

Vladimír Špidla käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö