Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2008. gada 22. aprīlis - Strasbūra

(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.00 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Direktīvas par darbinieku norīkošanu īstenošana atbilstoši Kopienu Tiesas spriedumiem (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Direktīvas par darbinieku norīkošanu īstenošana atbilstoši Kopienu Tiesas spriedumiem.

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Gunnar Hökmark PPE-DE grupas vārdā, Anne Van Lancker PSE grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Roberts Zīle UEN grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā, Philip Bushill-Matthews, Jan Andersson, Pierre Jonckheer, Eva-Britt Svensson, Hélène Goudin, Jacek Protasiewicz, Magda Kósáné Kovács, Gabriele Zimmer, Elmar Brok, Stephen Hughes, Søren Bo Søndergaard, Jacques Toubon, Karin Jöns, Alejandro Cercas, Dariusz Rosati un Manuel Medina Ortega.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Monica Maria Iacob-Ridzi, Genowefa Grabowska, Marian Harkin, Georgios Toussas, Małgorzata Handzlik un Katrin Saks.

Uzstājās Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika