Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 22 april 2008 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 20.00 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

15. Genomförande av utstationeringsdirektivet till följd av domstolens domar (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Genomförande av utstationeringsdirektivet till följd av domstolens domar

Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-DE-gruppen, Anne Van Lancker för PSE-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för UEN-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, Philip Bushill-Matthews, Jan Andersson, Pierre Jonckheer, Eva-Britt Svensson, Hélène Goudin, Jacek Protasiewicz, Magda Kósáné Kovács, Gabriele Zimmer, Elmar Brok, Stephen Hughes, Søren Bo Søndergaard, Jacques Toubon, Karin Jöns, Alejandro Cercas, Dariusz Rosati och Manuel Medina Ortega.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Monica Maria Iacob-Ridzi, Genowefa Grabowska, Marian Harkin, Georgios Toussas, Małgorzata Handzlik och Katrin Saks.

Talare: Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy