Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2255(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0080/2008

Ingivna texter :

A6-0080/2008

Debatter :

PV 22/04/2008 - 16
CRE 22/04/2008 - 16

Omröstningar :

PV 23/04/2008 - 4.10
CRE 23/04/2008 - 4.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0173

Protokoll
Tisdagen den 22 april 2008 - Strasbourg

16. Kinas politik och dess konsekvenser för Afrika (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om Kinas politik och dess konsekvenser för Afrika [2007/2255(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Ana Maria Gomes (A6-0080/2008)

Ana Maria Gomes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talare: Bastiaan Belder (föredragande av yttrande från utskottet AFET) och Gay Mitchell för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Józef Pinior för PSE-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Paul Marie Coûteaux för IND/DEM-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Daniel Caspary, Alessandro Battilocchio, Danutė Budreikaitė, Wiesław Stefan Kuc, Bastiaan Belder, Zbigniew Zaleski, Vural Öger, Renate Weber, Jan Tadeusz Masiel, Zuzana Roithová, Katrin Saks, Cristian Silviu Buşoi, Colm Burke och Nirj Deva.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski, José Ribeiro e Castro, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk och Paul Rübig.

Talare: Louis Michel och Ana Maria Gomes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.10 i protokollet av den 23.04.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy