Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2008. április 22., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 3.Az EBB éves jelentése (2006) (vita)
 4.Mentesítés 2006 (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Kormányzás és partnerség nemzeti és regionális szinten, és a regionális politikai projektek alapjai (az eljárási szabályzat 117. cikke) (szavazás)
  
5.2.A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Kormányzás és partnerség nemzeti és regionális szinten, és a regionális politikai projektek alapjai (az eljárási szabályzat 118. cikke) (szavazás)
  
5.3.A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: A regionális és kohéziós politika szempontjai a Lisszaboni szerződésben (az eljárási szabályzat 118. cikke) (szavazás)
  
5.4.A terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.5.Az Európai Ombudsman jogállása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.6.Szervadományozás és szervátültetés: az Európai Unió politikai lépései (szavazás)
  
5.7.Az önkéntesség szerepe a gazdasági és társadalmi kohézióhoz való hozzájárulásban (szavazás)
  
5.8.Az EBB éves jelentése (2006)(szavazás)
  
5.9.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, III. szakasz, Bizottság (szavazás)
  
5.10.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Parlament (szavazás)
  
5.11.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Tanács (szavazás)
  
5.12.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Bíróság (szavazás)
  
5.13.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Számvevőszék (szavazás)
  
5.14.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)
  
5.15.2006. évi mentesítés: az EU általános költsévetése, Régiók Bizottsága (szavazás)
  
5.16.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése: európai ombudsman (szavazás)
  
5.17.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Adatvédelmi Biztos (szavazás)
  
5.18.2006. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (szavazás)
  
5.19.2006. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (szavazás)
  
5.20.2006. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (szavazás)
  
5.21.2006. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (szavazás)
  
5.22.2006. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (szavazás)
  
5.23.2006. évi mentesítés: a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (szavazás)
  
5.24.2006. évi mentesítés: az Európai Unió alapjogi ügynöksége (volt Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja) (szavazás)
  
5.25.2006. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség (szavazás)
  
5.26.2006. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (szavazás)
  
5.27.2006. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (szavazás)
  
5.28.2006. évi mentesítés: Európai gyógyszerügynökség (szavazás)
  
5.29.2006. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (szavazás)
  
5.30.2006. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (szavazás)
  
5.31.2006. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (szavazás)
  
5.32.2006. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (szavazás)
  
5.33.2006. évi mentesítés: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (szavazás)
  
5.34.2006. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) (szavazás)
  
5.35.2006. évi mentesítés: EUROJUST (szavazás)
 6.Köszöntés
 7.Szavazások órája (folytatás)
  
7.1.2006. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (szavazás)
  
7.2.2006. évi mentesítés: a 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) (szavazás)
  
7.3.2006. évi mentesítés: Európai GNSS Ellenőrző Hatóság (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Az élelmiszerárak emelkedése az Európai Unióban és a fejlődő országokban (vita)
 12.A műholdas rádiónavigáció európai programjai ***I (vita)
 13.Nyilatkozat pénzügyi érdekeltségekről
 14.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 15.A munkaválllalók kiküldetésére vonatkozó irányelv végrehajtása a Bíróság ítéletét követően (vita)
 16.A kínai politika és hatásai Afrikára (vita)
 17.A 10. Európai Fejlesztési Alap programjának végrehajtása (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (250 kb) Jelenléti ív (64 kb)       
 
Jegyzőkönyv (189 kb) Jelenléti ív (23 kb) A szavazások eredménye (498 kb) Név szerinti szavazás eredménye (2915 kb) 
 
Jegyzőkönyv (246 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (187 kb) Név szerinti szavazás eredménye (816 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat