Index 
Jegyzőkönyv
PDF 246kWORD 189k
2008. április 22., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 3.Az EBB éves jelentése (2006) (vita)
 4.Mentesítés 2006 (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Kormányzás és partnerség nemzeti és regionális szinten, és a regionális politikai projektek alapjai (az eljárási szabályzat 117. cikke) (szavazás)
  
5.2.A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Kormányzás és partnerség nemzeti és regionális szinten, és a regionális politikai projektek alapjai (az eljárási szabályzat 118. cikke) (szavazás)
  
5.3.A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: A regionális és kohéziós politika szempontjai a Lisszaboni szerződésben (az eljárási szabályzat 118. cikke) (szavazás)
  
5.4.A terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.5.Az Európai Ombudsman jogállása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.6.Szervadományozás és szervátültetés: az Európai Unió politikai lépései (szavazás)
  
5.7.Az önkéntesség szerepe a gazdasági és társadalmi kohézióhoz való hozzájárulásban (szavazás)
  
5.8.Az EBB éves jelentése (2006)(szavazás)
  
5.9.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, III. szakasz, Bizottság (szavazás)
  
5.10.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Parlament (szavazás)
  
5.11.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Tanács (szavazás)
  
5.12.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Bíróság (szavazás)
  
5.13.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Számvevőszék (szavazás)
  
5.14.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)
  
5.15.2006. évi mentesítés: az EU általános költsévetése, Régiók Bizottsága (szavazás)
  
5.16.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése: európai ombudsman (szavazás)
  
5.17.2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Adatvédelmi Biztos (szavazás)
  
5.18.2006. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (szavazás)
  
5.19.2006. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (szavazás)
  
5.20.2006. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (szavazás)
  
5.21.2006. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (szavazás)
  
5.22.2006. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (szavazás)
  
5.23.2006. évi mentesítés: a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (szavazás)
  
5.24.2006. évi mentesítés: az Európai Unió alapjogi ügynöksége (volt Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja) (szavazás)
  
5.25.2006. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség (szavazás)
  
5.26.2006. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (szavazás)
  
5.27.2006. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (szavazás)
  
5.28.2006. évi mentesítés: Európai gyógyszerügynökség (szavazás)
  
5.29.2006. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (szavazás)
  
5.30.2006. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (szavazás)
  
5.31.2006. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (szavazás)
  
5.32.2006. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (szavazás)
  
5.33.2006. évi mentesítés: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (szavazás)
  
5.34.2006. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) (szavazás)
  
5.35.2006. évi mentesítés: EUROJUST (szavazás)
 6.Köszöntés
 7.Szavazások órája (folytatás)
  
7.1.2006. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (szavazás)
  
7.2.2006. évi mentesítés: a 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) (szavazás)
  
7.3.2006. évi mentesítés: Európai GNSS Ellenőrző Hatóság (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Az élelmiszerárak emelkedése az Európai Unióban és a fejlődő országokban (vita)
 12.A műholdas rádiónavigáció európai programjai ***I (vita)
 13.Nyilatkozat pénzügyi érdekeltségekről
 14.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 15.A munkaválllalók kiküldetésére vonatkozó irányelv végrehajtása a Bíróság ítéletét követően (vita)
 16.A kínai politika és hatásai Afrikára (vita)
 17.A 10. Európai Fejlesztési Alap programjának végrehajtása (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05 órakor nyitják meg.


2. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I. Zimbabwe

- Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B6-0185/2008);

- Geoffrey Van Orden, Urszula Gacek, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola és Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B6-0187/2008);

- Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan és Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B6-0189/2008);

- Johan Van Hecke és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B6-0193/2008);

- Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B6-0207/2008);

- Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a zimbabwei helyzetről (B6-0208/2008).

II. Irán: Khadijeh Moghaddam ügye

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets és Paulo Casaca, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a nők jogairól Iránban (B6-0179/2008);

- Umberto Guidoni, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Khadijeh Moghaddam iráni aktivista ügyéről (B6-0182/2008);

- Michael Gahler, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Urszula Gacek és Jana Hybášková, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Irán: Khadijeh Moghaddam ügye (B6-0184/2008);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki és Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Irán: Khadijeh Moghaddam ügye (B6-0194/2008);

- Marielle De Sarnez és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Iránról (B6-0200/2008);

- Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda és Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nők jogairól Iránban (B6-0206/2008).

III. Csád

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson és Ana Maria Gomes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Csádról (B6-0181/2008);

- Roberto Musacchio, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a csádi helyzetről (B6-0188/2008);

- Colm Burke, Rolf Berend, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Urszula Gacek és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a csádi helyzetről (B6-0190/2008);

- Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki és Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a csádi helyzetről (B6-0201/2008);

- Thierry Cornillet, Johan Van Hecke, Marielle De Sarnez és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Csádról (B6-0202/2008);

- Marie-Hélène Aubert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Csádról (B6-0205/2008).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Az EBB éves jelentése (2006) (vita)

Jelentés az Európai Beruházási Bank 2006. évi jelentéséről [2007/2251(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Jean-Pierre Audy (A6-0079/2008)

Jean-Pierre Audy előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joaquín Almunia (a Bizottság tagja).

Felszólal: Marusya Ivanova Lyubcheva, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Koenraad Dillen, független.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Paul Rübig.

Felszólal: Philippe Maystadt (az Európai Beruházási Bank elnöke) és Jean-Pierre Audy.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.8. pont .


4. Mentesítés 2006 (vita)

2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, III. szakasz, Bizottság

Jelentés: 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése
(SEC(2007)1056 – C6 0390/2007 – 2007/2037(DEC))
(SEC(2007)1055 – C6 0362/2007 – 2007/2037(DEC))
III. szakasz, Bizottság - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Parlament

Jelentés: 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, I. szakasz, Európai Parlament [C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Tanács

Jelentés: 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, II. szakasz, Tanács [C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nils Lundgren (A6-0096/2008)

2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Bíróság

Jelentés: 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, IV. szakasz, Bíróság [C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nils Lundgren (A6-0097/2008)

2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Számvevőszék

Jelentés: 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, V. szakasz, Számvevőszék [C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nils Lundgren (A6-0093/2008)

2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Gazdasági és Szociális Bizottság

Jelentés: 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, VI. szakasz, Gazdasági és Szociális Bizottság [C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nils Lundgren (A6-0098/2008)

2006. évi mentesítés: az EU általános költsévetése, Régiók Bizottsága

Jelentés: 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, VII. szakasz, Régiók Bizottsága [C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nils Lundgren (A6-0095/2008)

2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése: európai ombudsman

Jelentés: 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése: VIII. szakasz, európai ombudsman [C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nils Lundgren (A6-0092/2008)

2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Adatvédelmi Biztos

Jelentés: 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, IX. szakasz, Európai Adatvédelmi Biztos [C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nils Lundgren (A6-0094/2008)

2006. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért [C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

2006. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány [C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0114/2008)

2006. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ [C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0110/2008)

2006. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja

Jelentés: 2006. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja [C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0124/2008)

2006. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ [C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0117/2008)

2006. évi mentesítés: a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja

Jelentés: 2006. évi mentesítés: a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja [C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0116/2008)

2006. évi mentesítés: az Európai Unió alapjogi ügynöksége (volt Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja)

Jelentés: 2006. évi mentesítés: az Európai Unió alapjogi ügynöksége (volt Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja) [C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0113/2008)

2006. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség [C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0112/2008)

2006. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség [C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0122/2008)

2006. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség [C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0128/2008)

2006. évi mentesítés: Európai gyógyszerügynökség

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Európai gyógyszerügynökség [C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0125/2008)

2006. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság [C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0120/2008)

2006. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség [C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0115/2008)

2006. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség [C6-0383/2007 – 2007/2058(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0118/2008)

2006. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség [C6-0387/2007 – 2007/2062(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0123/2008)

2006. évi mentesítés: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség [C6-0385/2007 – 2007/2061(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0119/2008)

2006. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség [C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0126/2008)

2006. évi mentesítés: EUROJUST

Jelentés: 2006. évi mentesítés: EUROJUST [C6-0380/2007 – 2007/2055(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0129/2008)

2006. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia [C6-0388/2007 – 2007/2063(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0121/2008)

2006. évi mentesítés: a 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA)

Jelentés: 2006. évi mentesítés: a 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap [COM(2007)0458 – C6 0118/2007 – 2007/2064(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A6-0106/2008)

2006. évi mentesítés: Európai GNSS Ellenőrző Hatóság

Jelentés: 2006. évi mentesítés: Európai GNSS Ellenőrző Hatóság [C6-0049/2008 – 2008/2000(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0127/2008)

Dan Jørgensen előterjeszti a jelentést (A6-0109/2008).

José Javier Pomés Ruiz előterjeszti a jelentést (A6-0091/2008).

Nils Lundgren előterjeszti a jelentéseket (A6-0096/2008, A6-0097/2008, A6-0093/2008, A6-0098/2008, A6-0095/2008, A6-0092/2008 és A6-0094/2008).

Hans-Peter Martin az elnököt goromba jelzővel illeti, majd megkezdi jelentéseinek előterjesztését.

Az elnök hirtelen félbeszakítja, és közli, hogy mivel már másodszor kerül sor a képviselő ilyen természetű megnyilvánulására, fenntartja jogát, hogy intézkedéseket foganatosítson vele szemben.

Hans-Peter Martin előterjeszti a jelentéseket (A6-0111/2008, A6-0114/2008, A6-0110/2008, A6-0124/2008, A6-0117/2008, A6-0116/2008, A6-0113/2008, A6-0112/2008, A6-0122/2008, A6-0128/2008, A6-0125/2008, A6-0120/2008, A6-0115/2008, A6-0118/2008, A6-0123/2008, A6-0119/2008, A6-0126/2008, A6-0129/2008, A6-0121/2008 és A6-0127/2008).

Christofer Fjellner előterjeszti a jelentést (A6-0106/2008).

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Ralf Walter (a DEVE bizottság véleményének előadója), Jamila Madeira (az EMPL bizottság véleményének előadója), Jutta Haug (az ENVI bizottság véleményének előadója), Luca Romagnoli (a TRAN bizottság véleményének előadója), Helga Trüpel (a CULT bizottság véleményének előadója), Bárbara Dührkop Dührkop (a LIBE bizottság véleményének előadója), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (a FEMM bizottság véleményének előadója), Ingeborg Gräßle, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Paulo Casaca, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mogens Camre, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Umberto Guidoni, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jeffrey Titford, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Ashley Mote, független, Gabriele Stauner, Herbert Bösch, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski, Paul van Buitenen, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Daniel Hannan, Esther De Lange, Edit Herczog, Margarita Starkevičiūtė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, Péter Olajos, Szabolcs Fazakas és Pierre Pribetich.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Monica Maria Iacob-Ridzi, Richard Corbett és Costas Botopoulos.

Felszólal: Siim Kallas, Dan Jørgensen, José Javier Pomés Ruiz, Hans-Peter Martin és Christofer Fjellner.

Felszólal: Hans-Peter Martin, személyes érintettségre hivatkozva az elnök felszólalását követően, aki megjegyzi, hogy a szót számára az eljárási szabályzat 145. cikke alapján adta meg, és ezzel az eljárási szabályzatot maradéktalan objektivitással alkalmazta.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.9. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.10. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.11. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.12. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.13. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.14. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.15. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.16. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.17. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.18. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.19. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.20. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.21. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.22. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.23. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.24. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.25. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.26. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.27. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.28. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.29. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.30. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.31. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.32. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.33. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.34. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 5.35. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 7.1. pont , 2008.04.22-i jegyzőkönyv 7.2. pont és 7.3. pont .


(Az ülést 11.35 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

5. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


5.1. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Kormányzás és partnerség nemzeti és regionális szinten, és a regionális politikai projektek alapjai (az eljárási szabályzat 117. cikke) (szavazás)

Konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Kormányzás és partnerség nemzeti és regionális szinten, és a regionális politikai projektek alapjai

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Jóváhagyva


5.2. A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Kormányzás és partnerség nemzeti és regionális szinten, és a regionális politikai projektek alapjai (az eljárási szabályzat 118. cikke) (szavazás)

Konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Kormányzás és partnerség nemzeti és regionális szinten, és a regionális politikai projektek alapjai

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

Jóváhagyva


5.3. A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: A regionális és kohéziós politika szempontjai a Lisszaboni szerződésben (az eljárási szabályzat 118. cikke) (szavazás)

Konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: A regionális és kohéziós politika szempontjai a Lisszaboni szerződésben

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

Jóváhagyva


5.4. A terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Németországi Szövetségi Köztársaság kezdeményezéséről, amelynek tárgya a Tanács határozata a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2007/.../IB határozat végrehajtásáról [11563/2007 - C6-0409/2007 - 2007/0821(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG KEZDEMÉNYEZÉSE, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0128)


5.5. Az Európai Ombudsman jogállása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat módosításáról szóló európai parlamenti határozatra irányuló javaslatról [2006/2223(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY, DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Felszólal: Anneli Jäätteenmäki (előadó), aki javasolja, hogy a szavazás kizárólag a Parlament határozatára irányuló javaslatra vonatkozzon, mert az állásfoglalásra irányuló indítványra vonatkozó szavazást egy későbbi ülésre halasztották.

A Parlament beleegyezését adja ehhez az eljáráshoz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0129)


5.6. Szervadományozás és szervátültetés: az Európai Unió politikai lépései (szavazás)

Jelentés az Európai Unió politikai lépéseiről a szervadományozás és a szervátültetés terén [2007/2210(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Adamos Adamou (A6-0090/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0130)

Felszólalások a szavazásról:

- Adamos Adamou (előadó);

- Marios Matsakis szóbeli módosító javaslatot tesz a 38. bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


5.7. Az önkéntesség szerepe a gazdasági és társadalmi kohézióhoz való hozzájárulásban (szavazás)

Jelentés az önkéntesség szerepéről a gazdasági és társadalmi kohézióhoz való hozzájárulásban [2007/2149(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Marian Harkin (A6-0070/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0131)


5.8. Az EBB éves jelentése (2006)(szavazás)

Jelentés az Európai Beruházási Bank 2006. évi jelentéséről [2007/2251(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Jean-Pierre Audy (A6-0079/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0132)


5.9. 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, III. szakasz, Bizottság (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: az EU általános költségvetése
(SEC(2007)1056 – C6 0390/2007 – 2007/2037(DEC))
(SEC(2007)1055 – C6 0362/2007 – 2007/2037(DEC))
III. szakasz, Bizottság - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0133)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0133)

Felszólalások a szavazásról:

- Dan Jørgensen (előadó) a 2. és 4. módosítás helyébe lépő szóbeli módosító javaslatot tesz a 3. bekezdéshez, amelyet elfogadnak


5.10. 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Parlament (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: az EU általános költségvetése, I. szakasz, Európai Parlament [C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0134)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0134)

Felszólalások a szavazásról:

- Zbigniew Zaleski, aki a névszerinti szavazások nagy számára tekintettel javasolja, hogy időnyerés céljából az elnök ne olvassa fel az eredmények számadatait, amelyek úgyis megjelennek a képernyőkön (az elnök beleegyezik);

- José Javier Pomés Ruiz, Jan Andersson, Alexander Alvaro és Ingeborg Gräßle a 65. bekezdésre vonatkozó szavazási eljárásról és annak tartalmáról.


5.11. 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Tanács (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: az EU általános költségvetése, II. szakasz, Tanács [C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nils Lundgren (A6-0096/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0135)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0135)


5.12. 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Bíróság (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: az EU általános költségvetése, IV. szakasz, Bíróság [C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nils Lundgren (A6-0097/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0136)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0136)


5.13. 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Számvevőszék (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: az EU általános költségvetése, V. szakasz, Számvevőszék [C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nils Lundgren (A6-0093/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0137)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0137)


5.14. 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: az EU általános költségvetése, VI. szakasz, Gazdasági és Szociális Bizottság [C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nils Lundgren (A6-0098/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0138)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0138)


5.15. 2006. évi mentesítés: az EU általános költsévetése, Régiók Bizottsága (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: az EU általános költségvetése, VII. szakasz, Régiók Bizottsága [C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nils Lundgren (A6-0095/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0139)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0139)


5.16. 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése: európai ombudsman (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: az EU általános költségvetése: VIII. szakasz, európai ombudsman [C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nils Lundgren (A6-0092/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0140)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0140)


5.17. 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Adatvédelmi Biztos (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: az EU általános költségvetése, IX. szakasz, Európai Adatvédelmi Biztos [C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Nils Lundgren (A6-0094/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0141)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0141)


5.18. 2006. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért [C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0142)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0142)

Felszólalások a szavazásról:

- Herbert Bösch, a CONT bizottság elnöke, aki közli, hogy az eljárási szabályzat 48. cikkének (1) bekezdésével összhangban törölte az indokolást a 2006. évi mentesítésre vonatkozó minden olyan jelentésből, amelyet Hans-Peter Martin terjesztett elő, mert ezek nem feleltek meg az elfogadott állásfoglalásra irányuló indítványok szövegeinek, majd Hans-Peter Martin, ezen felszólalásról.


5.19. 2006. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Európai Képzési Alapítvány [C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0114/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0143)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0143)


5.20. 2006. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ [C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0110/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0144)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0144)


5.21. 2006. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja [C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0124/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0145)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0145)


5.22. 2006. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ [C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0117/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0146)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0146)


5.23. 2006. évi mentesítés: a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja [C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0116/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0147)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0147)


5.24. 2006. évi mentesítés: az Európai Unió alapjogi ügynöksége (volt Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja) (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: az Európai Unió alapjogi ügynöksége (volt Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja) [C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0113/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0148)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0148)


5.25. 2006. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Európai Újjáépítési Ügynökség [C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0112/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0149)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0149)


5.26. 2006. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Európai Környezetvédelmi Ügynökség [C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0122/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0150)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0150)


5.27. 2006. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség [C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0128/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0151)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0151)

Felszólalások a szavazásról:

- Jutta Haug a 2006. évi mentesítésekre vonatkozó azon jelentésekről, amelyek Hans-Peter Martin nevét viselik.


5.28. 2006. évi mentesítés: Európai gyógyszerügynökség (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Európai gyógyszerügynökség [C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0125/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0152)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0152)


5.29. 2006. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság [C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0120/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0153)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0153)


5.30. 2006. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség [C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0115/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0154)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0154)


5.31. 2006. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség [C6-0383/2007 – 2007/2058(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0118/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0155)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0155)


5.32. 2006. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Európai Vasúti Ügynökség [C6-0387/2007 – 2007/2062(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0123/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0156)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0156)


5.33. 2006. évi mentesítés: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség [C6-0385/2007 – 2007/2061(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0119/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0157)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0157)


5.34. 2006. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség [C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0126/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0158)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0158)


5.35. 2006. évi mentesítés: EUROJUST (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: EUROJUST [C6-0380/2007 – 2007/2055(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0129/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0159)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0159)


6. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti az indonéz parlamentnek a hivatalos galérián helyet foglaló küldöttségét.


7. Szavazások órája (folytatás)

7.1. 2006. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Európai Rendőrakadémia [C6-0388/2007 – 2007/2063(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0121/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0163)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0163)


7.2. 2006. évi mentesítés: a 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: a 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap [COM(2007)0458 – C6 0118/2007 – 2007/2064(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A6-0106/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0164)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0164)


7.3. 2006. évi mentesítés: Európai GNSS Ellenőrző Hatóság (szavazás)

Jelentés a 2006. évi mentesítésről: Európai GNSS Ellenőrző Hatóság [C6-0049/2008 – 2008/2000(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0127/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0165)

A számlák lezárását tehát jóváhagyták (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0165)

Felszólalások a szavazásról:

- Christopher Heaton-Harris, a jelentés címéről.


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Bárbara Dührkop Dührkop-jelentés - A6-0099/2008: Bernard Wojciechowski és Syed Kamall

Anneli Jäätteenmäki-jelentés - A6-0076/2008: Czesław Adam Siekierski

Adamos Adamou-jelentés - A6-0090/2008: Milan Gaľa, Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski, Zuzana Roithová, Mairead McGuinness és Zdzisław Zbigniew Podkański

Marian Harkin-jelentés - A6-0070/2008: Carlo Fatuzzo

Dan Jørgensen-jelentés - A6-0109/2008: Christopher Heaton-Harris

José Javier Pomés Ruiz-jelentés - A6-0091/2008: Astrid Lulling, Titus Corlăţean és Christopher Heaton-Harris

Hans-Peter Martin-jelentés - A6-0111/2008: Christopher Heaton-Harris


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Christopher Beazley közli, hogy nem működött a szavazógépe a Jean-Pierre Audy-jelentésről - A6-0079/2008 folytatott szavazás során.


(A 13.25 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


11. Az élelmiszerárak emelkedése az Európai Unióban és a fejlődő országokban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az élelmiszerárak emelkedése az Európai Unióban és a fejlődő országokban

Louis Michel (a Bizottság tagja) és Janez Lenarčič (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Graham Booth, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Peter Baco, független, Mairead McGuinness, Hannes Swoboda, Thierry Cornillet, Janusz Wojciechowski, Claude Turmes, Dimitrios Papadimoulis, Koenraad Dillen, Andreas Schwab és Josep Borrell Fontelles.

ELNÖKÖL: Adam BIELAN
alelnök

Felszólal: Niels Busk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marie-Hélène Aubert, Diamanto Manolakou, Luca Romagnoli, John Bowis, Luis Manuel Capoulas Santos, Andrzej Tomasz Zapałowski, Horst Schnellhardt, Alain Hutchinson, Maria Martens, Reino Paasilinna, Karl-Heinz Florenz, Bernadette Bourzai, Gunnar Hökmark, Csaba Sándor Tabajdi, José Albino Silva Peneda, Riitta Myller, Anna Záborská, James Nicholson, Albert Deß és Mihael Brejc.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Neil Parish, Bogdan Golik, Robert Sturdy és Czesław Adam Siekierski.

Felszólal: Janez Lenarčič és Louis Michel.

Mivel a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok még nem állnak rendelkezésre, azok kihirdetésére egy későbbi időpontban kerül sor.

A vitát berekesztik.

Szavazás: május II. ülés.


12. A műholdas rádiónavigáció európai programjai ***I (vita)

Jelentés, amelynek tárgya módosított javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai műholdas rádiónavigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról
(Együttdöntési eljárás) [COM(2007)0535 - C6-0345/2007 - 2004/0156(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Etelka Barsi-Pataky (A6-0144/2008)

Felszólal: Radovan Žerjav (a Tanács soros elnöke).

ELNÖKÖL: Marek SIWIEC
alelnök

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Etelka Barsi-Pataky előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Margaritis Schinas (a BUDG bizottság véleményének előadója), Anne E. Jensen (a TRAN bizottság véleményének előadója), Angelika Niebler, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Norbert Glante, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Anne Laperrouze, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, David Hammerstein, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vladimír Remek, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jeffrey Titford, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Ján Hudacký, Gilles Savary, Tobias Pflüger, Romana Jordan Cizelj, Inés Ayala Sender, Radovan Žerjav, Ulrich Stockmann és Teresa Riera Madurell.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Christine De Veyrac, Pierre Pribetich, Zuzana Roithová, Andrzej Jan Szejna, Reinhard Rack és Jörg Leichtfried.

Felszólal: Jacques Barrot és Etelka Barsi-Pataky.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.04.23-i jegyzőkönyv 4.4. pont .


13. Nyilatkozat pénzügyi érdekeltségekről

A következő képviselők még nem aktualizálták pénzügyi érdekeltségeikről szóló 2007. évi nyilatkozatukat az eljárási szabályzat I. melléklete 2. cikkének (5) bekezdése alapján:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, Edith Mastenbroek, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, John Whittaker.


14. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0019/2008).

Első rész

Kérdés: 45 (Manolis Mavrommatis): Információcsere a bankszámlákról.

Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Günter Verheugen válaszol Manolis Mavrommatis, Reinhard Rack és Jörg Leichtfried kiegészítő kérdéseire is.

Kérdés: 46 (Saïd El Khadraoui): Segédmotoros kerékpárok által kibocsátott finom szemcséjű por.

Günter Verheugen válaszol a kérdésre, illetve Saïd El Khadraoui kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 47 (Johan Van Hecke): 2,2 milliárd gyermek szorult helyzetben.

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Johan Van Hecke, Christopher Heaton-Harris és Andreas Mölzer kiegészítő kérdéseire.

Második rész

Kérdés: 48 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): A társadalombiztosítási rendszer reformja Görögországban.

Vladimír Špidla válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 49 (Eoin Ryan): Küzdelem a fiatalok munkanélkülisége és a hosszú távú munkanélküliség ellen Európában.

Vladimír Špidla válaszol a kérdésre, illetve Eoin Ryan, Reinhard Rack és Marie Panayotopoulos-Cassiotou kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 50 (Robert Evans): Közösségi jogszabályok a hátrányos megkülönböztetés ellen.

Vladimír Špidla válaszol a kérdésre, illetve Robert Evans, Jim Allister és Philip Bushill-Matthews kiegészítő kérdéseire.

Felszólal: Mario Mantovani

A 51-61. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

A 62. és 63. kérdést nem teszik fel, mert tárgyuk már szerepel a jelen ülés napirendjén.

Kérdés: 64 (Manuel Medina Ortega): Halászati megállapodás Marokkóval.

Joe Borg (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Manuel Medina Ortega és Rosa Miguélez Ramos kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 65 (Sharon Bowles): Kisüzemi halászat.

Joe Borg válaszol a kérdésre, illetve Sharon Bowles kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 66 (Seán Ó Neachtain): A maréna halászatával kapcsolatos ágazat egyharmadának felszámolása Írországban.

Joe Borg válaszol a kérdésre, illetve Seán Ó Neachtain kiegészítő kérdésére.

A 67. kérdés tárgytalan, mivel a szerzője nincs jelen.

Kérdés: 68 (Ioannis Gklavakis): A közös halászati politika szabályainak súlyos megsértései.

Joe Borg válaszol a kérdésre, illetve Ioannis Gklavakis kiegészítő kérdésére.

A 69. kérdésre írásban válaszolnak majd.

Kérdés: 70 (Giovanna Corda): A hurutos láz terjedése Észak-Európában.

Androula Vassiliou (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Giovanna Corda és James Nicholson kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 71 (Marian Harkin): Brazil szarvasmarha behozatala.
Kérdés: 72 (Brian Crowley): Brazil szarvasmarha.

Androula Vassiliou válaszol a kérdésekre, illetve Marian Harkin, Brian Crowley, Mairead McGuinness és Elspeth Attwooll kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 73 (Avril Doyle): Egészségügyi ápolásra vonatkozó javaslat.

Androula Vassiliou válaszol a kérdésre, illetve Avril Doyle és Mairead McGuinness kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 20.00 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

15. A munkaválllalók kiküldetésére vonatkozó irányelv végrehajtása a Bíróság ítéletét követően (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A munkaválllalók kiküldetésére vonatkozó irányelv végrehajtása a Bíróság ítéletét követően

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Gunnar Hökmark, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Anne Van Lancker, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Anne E. Jensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Philip Bushill-Matthews, Jan Andersson, Pierre Jonckheer, Eva-Britt Svensson, Hélène Goudin, Jacek Protasiewicz, Magda Kósáné Kovács, Gabriele Zimmer, Elmar Brok, Stephen Hughes, Søren Bo Søndergaard, Jacques Toubon, Karin Jöns, Alejandro Cercas, Dariusz Rosati és Manuel Medina Ortega.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Monica Maria Iacob-Ridzi, Genowefa Grabowska, Marian Harkin, Georgios Toussas, Małgorzata Handzlik és Katrin Saks.

Felszólal: Vladimír Špidla.

A vitát berekesztik.


16. A kínai politika és hatásai Afrikára (vita)

Jelentés a kínai politikáról és hatásairól Afrikára [2007/2255(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ana Maria Gomes (A6-0080/2008)

Ana Maria Gomes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Louis Michel (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bastiaan Belder (az AFET bizottság véleményének előadója) és Gay Mitchell, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Józef Pinior, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Paul Marie Coûteaux, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Daniel Caspary, Alessandro Battilocchio, Danutė Budreikaitė, Wiesław Stefan Kuc, Bastiaan Belder, Zbigniew Zaleski, Vural Öger, Renate Weber, Jan Tadeusz Masiel, Zuzana Roithová, Katrin Saks, Cristian Silviu Buşoi, Colm Burke és Nirj Deva.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski, José Ribeiro e Castro, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk és Paul Rübig.

Felszólal: Louis Michel és Ana Maria Gomes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.04.23-i jegyzőkönyv 4.10. pont .


17. A 10. Európai Fejlesztési Alap programjának végrehajtása (vita)

Jelentés a 10. Európai Fejlesztési Alap programjának végrehajtásáról [2007/2138(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Marie-Arlette Carlotti (A6-0042/2008)

Marie-Arlette Carlotti előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Louis Michel (a Bizottság tagja).

Felszólal: Romana Jordan Cizelj, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Alain Hutchinson, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Danutė Budreikaitė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Mikel Irujo Amezaga, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Filip Kaczmarek.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zita Pleštinská.

Felszólal: Louis Michel és Marie-Arlette Carlotti.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.04.23-i jegyzőkönyv 4.8. pont .


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 404.885/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 00.05 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat