Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0112(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0148/2008

Внесени текстове :

A6-0148/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/04/2008 - 4.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0168

Протокол
Сряда, 23 април 2008 г. - Страсбург

4.5. Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с международна закрила * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/109/ЕО за разширяване на обхвата ѝ до лица, ползващи се с международна закрила [COM(2007)0298 - C6-0196/2007 - 2007/0112(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Martine Roure (A6-0148/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0168)

Правна информация - Политика за поверителност