Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0112(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0148/2008

Ingediende teksten :

A6-0148/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/04/2008 - 4.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0168

Notulen
Woensdag 23 april 2008 - Straatsburg

4.5. Uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn 2003/109/EG tot personen die internationale bescherming genieten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten [COM(2007)0298 - C6-0196/2007 - 2007/0112(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Martine Roure (A6-0148/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0168)

Juridische mededeling - Privacybeleid