Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2553(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-0022/2008 (B6-0016/2008)

Forhandlinger :

PV 23/04/2008 - 11
CRE 23/04/2008 - 11

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 23. april 2008 - Strasbourg

11. Biologisk mangfoldighed og biosikkerhed (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Mundtlig forespørgsel (O-0022/2008) af Miroslav Ouzký for ENVI til Rådet: Rådets strategi for det niende ordinære møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP 9) og det fjerde partsmøde under Cartagena-protokollen om biosikkerhed (COP-MOP 4) (B6-0016/2008)

Mundtlig forespørgsel (O-0023/2008) af Miroslav Ouzký for ENVI til Kommissionen: Kommissionens strategi for det niende ordinære møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP 9) og det fjerde partsmøde under Cartagena-protokollen om biosikkerhed (COP-MOP 4) (B6-0017/2008)

Miroslav Ouzký tog ordet og gjorde indledningsvis opmærksom på de vanskelige adgangsforhold, der gjorde sig gældende ved Parlamentets bygninger på denne dag, før han begrundede de mundtlige forespørgsler.

Janez Podobnik (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet (B6-0016/2008).

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Margot Wallström (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet (B6-0017/2008).

Talere: Pilar del Castillo Vera for PPE-DE-Gruppen, María Sornosa Martínez for PSE-Gruppen, Johannes Lebech for ALDE-Gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański for UEN-Gruppen, Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen, Jens Holm for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Avril Doyle, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Hiltrud Breyer, Péter Olajos, Magor Imre Csibi, Richard Seeber og Anders Wijkman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski, Paul Rübig og Hubert Pirker.

Talere: Janez Podobnik og Margot Wallström.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Miroslav Ouzký for PPE-DE-Gruppen om forberedelserne til COP-MOP-møderne om biodiversitet og biosikkerhed i Bonn, Tyskland (B6-0143/2008).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 24.04.2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik