Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2553(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0022/2008 (B6-0016/2008)

Keskustelut :

PV 23/04/2008 - 11
CRE 23/04/2008 - 11

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 23. huhtikuuta 2008 - Strasbourg

11. Biologista monimuotoisuutta (COP 9) ja bioturvallisuutta (COP-MOP 4) koskeva eurooppalainen strategia (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Miroslav Ouzkýn ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle laatima suullinen kysymys (O-0022/2008): Neuvoston strategia biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten yhdeksättä sääntömääräistä konferenssia (COP 9) ja Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan osapuolten neljättä kokousta (COP-MOP 4) varten (B6-0016/2008)

Miroslav Ouzkýn ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0023/2008): Komission strategia biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten yhdeksättä sääntömääräistä konferenssia (COP 9) ja Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan osapuolten neljättä kokousta (COP-MOP 4) varten (B6-0017/2008)

Miroslav Ouzký ilmoitti ensin vaikeuksista päästä parlamentin rakennuksiin tänään ja esitteli sen jälkeen suulliset kysymykset.

Janez Podobnik (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen (B6-0016/2008).

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen (B6-0017/2008).

Puheenvuorot: Pilar del Castillo Vera PPE-DE-ryhmän puolesta, María Sornosa Martínez PSE-ryhmän puolesta, Johannes Lebech ALDE-ryhmän puolesta, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN-ryhmän puolesta, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jens Holm GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Avril Doyle, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Hiltrud Breyer, Péter Olajos, Magor Imre Csibi, Richard Seeber ja Anders Wijkman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski, Paul Rübig ja Hubert Pirker.

Puheenvuorot: Janez Podobnik ja Margot Wallström.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Miroslav Ouzký PPE-DE-ryhmän puolesta Bonnissa Saksassa järjestettävän, biologista monimuotoisuutta ja bioturvallisuutta käsittelevän sopimuspuolten konferenssin ja osapuolten kokouksen valmistelusta (B6-0143/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.4.2008, kohta 7.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö