Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2553(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0022/2008 (B6-0016/2008)

Debatter :

PV 23/04/2008 - 11
CRE 23/04/2008 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 23 april 2008 - Strasbourg

11. Europeisk strategi om konventionen om biologisk mångfald (COP 9) och biosäkerhet (COP-MOP 4) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0022/2008) från Miroslav Ouzký, för utskottet ENVI, till rådet: Rådets strategi inför det nionde ordinarie mötet i partskonferensens om konventionen om biologisk mångfald (COP 9) och partsmötets fjärde sammanträde om Cartagenaprotokollet om biosäkerhet (COP-MOP 4) (B6-0016/2008)

Muntlig fråga (O-0023/2008) från Miroslav Ouzký, för utskottet ENVI, till kommissionen: Kommissionens strategi inför det nionde ordinarie mötet i partskonferensens om konventionen om biologisk mångfald (COP 9) och partsmötets fjärde sammanträde om Cartagenaprotokollet om biosäkerhet (COP-MOP 4) (B6-0017/2008)

Talare: Miroslav Ouzký redogjorde, efter att ha yttrat sig den aktuella dagens svårigheter att komma till parlamentets byggander, för de muntliga frågorna.

Janez Podobnik (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan (B6-0016/2008).

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Margot Wallström (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan (B6-0017/2008).

Talare: Pilar del Castillo Vera för PPE-DE-gruppen, María Sornosa Martínez för PSE-gruppen, Johannes Lebech för ALDE-gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Jens Holm för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Avril Doyle, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Hiltrud Breyer, Péter Olajos, Magor Imre Csibi, Richard Seeber och Anders Wijkman.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Czesław Adam Siekierski, Paul Rübig och Hubert Pirker.

Talare: Janez Podobnik och Margot Wallström.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Miroslav Ouzký för PPE-DE-gruppen, om förberedelserna inför partsmötena COP/MOP om biologisk mångfald och biosäkerhet i Bonn, Tyskland (B6-0143/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 24.04.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy