Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά - Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
Τετάρτη 23 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο
Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
P6_PV(2008)04-23(RCV)

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 264kWORD 674k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου