Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 23. aprill 2008 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide tippkohtumine (arutelu)
 3.Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelised läbirääkimised viisavabaduse osas (arutelu)
 4.Hääletused
  
4.1.EÜ ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu protokolli sõlmimine *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.2.Asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamine liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuste suhtes (konsortsiumid) (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.3.Vahendusmenetluse teatavad aspektid tsiviil- ja kaubandusasjades ***II (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.4.Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmid (EGNOS ja Galileo) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.5.Direktiivi 2003/109/EÜ reguleerimisala laiendamine rahvusvahelise kaitse saajatele * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.6.Roheline raamat kodanikuühiskonna rolli kohta Euroopa Liidu uimastipoliitikas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.7.Mitmeaastase finantsraamistiku kohandamine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.8.10. Euroopa Arengufondi programmitöö rakendamine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.9.Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2007. aasta eduaruanne (hääletus)
  
4.10.Hiina poliitika ja selle mõju Aafrikale (hääletus)
 5.Pidulik istung - Sloveenia
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Olukord Birmas (arutelu)
 10.Ebaseaduslik sisseränne, Euroopa Liidu välistegevus ja Frontex (arutelu)
 11.Euroopa strateegia bioloogilise mitmekesisuse (COP 9) ja bioloogilise ohutuse (COP-MOP 4) valdkonnas (arutelu)
 12.Infotund (küsimused nõukogule)
 13.Maailma Kaubandusorganisatsiooni reformimine (arutelu)
 14.Vabakaubandusleping Pärsia lahe koostöönõukoguga (arutelu)
 15.Keelatud geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) nulltolerantsi režiim ja selle majanduslikud tagajärjed (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (146 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)       
 
Protokoll (108 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (129 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (666 kb) 
 
Protokoll (182 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (122 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (254 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika