Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 23. huhtikuuta 2008 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen huippukokous (keskustelu)
 3.EU:n ja Yhdysvaltain väliset viisumivapausneuvottelut (keskustelu)
 4.Äänestykset
  
4.1.Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.2.Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltaminen linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.3.Sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.4.Eurooppalaiset satelliittinavigointiohjelmat (EGNOS ja Galileo) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.5.Direktiivin 2003/109/EY soveltamisalan laajentaminen koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.6.Vihreä kirja kansalaisyhteiskunnan roolista Euroopan unionin huumepolitiikassa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.7.Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen (monivuotinen rahoituskehys) (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.8.Kymmenennen Euroopan kehitysrahaston ohjelmatyö ja täytäntöönpano (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.9.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2007 edistymiskertomus (äänestys)
  
4.10.Kiinan politiikka ja sen vaikutukset Afrikkaan (äänestys)
 5.Juhlaistunto - Slovenia
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Burman tilanne (keskustelu)
 10.Laiton maahanmuutto, EU:n ulkoiset toimet ja Frontex (keskustelu)
 11.Biologista monimuotoisuutta (COP 9) ja bioturvallisuutta (COP-MOP 4) koskeva eurooppalainen strategia (keskustelu)
 12.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 13.Kohti uudistettua Maailman kauppajärjestöä (keskustelu)
 14.Vapaakauppasopimus Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa (keskustelu)
 15.Nollatoleranssilinja kielletyille muuntogeenisille organismeille ja sen taloudelliset seuraukset (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (148 kb) Läsnäololista (63 kb)       
 
Pöytäkirja (113 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (127 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (671 kb) 
 
Pöytäkirja (181 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (116 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (254 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö