Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 май 2008 г. - Брюксел

3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Richard Seeber уведоми, че поети задължения го възпрепятстват да присъства на двете заседания от тази сесия.

Правна информация - Политика за поверителност