Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 май 2008 г. - Брюксел

4. Състав на Парламента

Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli и Luciana Sbarbati съобщиха за своето избиране за депутати в италианския парламент и за своето решение да предпочетат този мандат.

В съответствие с член 7, параграф 2 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и на основание член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността, Парламентът приема тези факти за сведение и обявява местата за свободни, считано от 29.04.2008 г.

От друга страна, проверими сведения от обществено достъпни източници позволиха да се установи, че Umberto Bossi, Alessandra Mussolini и Adriana Poli Bortone са били избрани за депутати в италианския парламент и участват в дейността му.

В съответствие с член 7, параграф 2 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и на основание член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, Парламентът, при прилагане на разпоредбите на член 3, параграф 2, алинея втора от правилника, приема тези факти за сведение и обявява местата за свободни, считано от 29.04.2008 г.

Правна информация - Политика за поверителност