Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 7 mei 2008 - Brussel

4. Samenstelling Parlement

Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli en Luciana Sbarbati hebben kennis gegeven van hun verkiezing in het Italiaans parlement en van hun besluit dat mandaat op zich te nemen.

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement, neemt het Parlement hiervan kennis en constateert dat deze zetels met ingang van 29.04.2008 vacant zijn.

Anderzijds kon aan de hand van uit publiek toegankelijke bronnen te verifiëren feiten worden vastgesteld dat Umberto Bossi, Alessandra Mussolini en Adriana Poli Bortone in het Italiaans parlement zijn verkozen en aan de werkzaamheden van voornoemd parlement deelnemen.

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en artikel 4, lid 1, van het Reglement, neemt het Parlement, in toepassing van artikel 3, lid 2, tweede alinea, van het Reglement, hiervan kennis en constateert dat deze zetels met ingang van 29.04.2008 vacant zijn.

Juridische mededeling - Privacybeleid