Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 7. mája 2008 - Brusel

4. Zloženie Parlamentu

Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli a Luciana Sbarbati oznámili, že boli zvolení za poslancov talianskeho parlamentu a že sa rozhodli prijať tento mandát.

V súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu týkajúceho sa volieb poslancov Európskeho parlamentu priamymi všeobecnými voľbami a článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku to Parlament vzal na vedomie a konštatoval uvoľnenie ich miest s účinnosťou od 29.4.2008.

Okrem toho možno na základe skutočností, ktoré sa dajú overiť z verejne dostupných zdrojov, konštatovať, že Umberto Bossi, Alessandra Mussolini a Adriana Poli Bortone boli zvolení za poslancov talianskeho parlamentu a zúčastňujú sa na jeho práci.

V súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu týkajúceho sa volieb poslancov Európskeho parlamentu priamymi všeobecnými voľbami a článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku to Parlament, podľa článku 3 ods. 2 podods. 2 rokovacieho poriadku, vzal na vedomie a konštatoval uvoľnenie ich miest s účinnosťou od 29.4.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia