Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 7 maj 2008 - Bryssel

4. Parlamentets sammansättning

Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli och Luciana Sbarbati hade meddelat att de blivit invalda i det italienska parlamentet och att de beslutat sig för att acceptera detta mandat.

I enlighet med artikel 7.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen noterade parlamentet detta och fastställde att deras platser var vakanta med verkan från och med 29.4.2008.

Dessutom har det på grundval av offentligt tillängliga uppgifter kunnat konstateras att Umberto Bossi, Alessandra Mussolini och Adriana Poli Bortone hade valts till det italienska parlamentet och var aktiva i detta parlament.

I enlighet med artikel 7.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och artikel 4.1 noterade parlamentet detta, i enlighet med artikel 3.2 andra stycket i arbetsordningen, och fastställde att deras platser var vakanta med verkan från och med 29.4.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy