Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 май 2008 г. - Брюксел

5. Микрокредити (писмена декларация)

Декларация 0002/2008, внесена от членовете на Парламента Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini и Miguel Angel Martínez Martínez, за микрокредитите, е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 116, параграф 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана с имената на подписалите я в Приетите текстове от заседанието на 08.05.2008 г.

Правна информация - Политика за поверителност