Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

5. Μικροπίστωση (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση αριθ. 0002/2008 που κατέθεσαν οι βουλευτές Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini και Miguel Angel Martínez Martínez σχετικά με τη μικροπίστωση συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν το Σώμα και επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 116 , παράγραφος 4, του Κανονισμού, θα διαβιβασθεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν της συνεδρίασης της 08.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου