Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 7 ta' Mejju 2008 - Brussell

8. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-kumitati parlamentari

1.1) rapporti:

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġestjoni tas-sikurezza ta' l-infrastruttura tat-toroq (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri dwar emendi għall-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja stipulati bil-ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles, għall-perjodu bejn it-18 ta' Jannar 2005 u s-17 ta' Jannar 2011 (COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta d-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill, hekk kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE, ta’ ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat, b’rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinju - L-ewwel parti (COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: József Szájer (A6-0088/2008)

- Rapport dwar ambjent ta' negozju simplifikat għall-kumpaniji fl-oqsma tal-liġi tal-kumpaniji, il-kontabilità u l-verifika (COM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Rapport dwar il-ġestjoni ta' l-istokkijiet tal-baħar fond (COM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Rapport dwar l-iżvilupp tal-qafas għall-attivitajiet ta' rappreżentanti interessati (lobbyists) fl-istituzzjonijiet Ewropej (COM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Rapport dwar il-konklużjoni ta' ftehima interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar proċeduri għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE li tistabbilixxi l-proċedura għall-eżerċitar tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni, kif emendata mid-Deċiżjoni 2006/512/KE (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- Rapport dwar l-emenda għall-Artikolu 81 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (2008/2027(REG)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- Rapport dwar Missjonijiet ta' l-UE għall-Osservazzjoni ta' l-Elezzjonijiet: objettivi, prattiki u sfidi futuri (2007/2217(INI)) - Kumitat AFET (A6-0138/2008)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament Nru 11 rigward it-tneħħija tad-diskriminazzjoni fir-rati u l-kundizzjonijiet tat-trasport, fl-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 79(3) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Regolament (KE) 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iġjene ta' l-oġġetti ta' l-ikel (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Portugall japplika rata mnaqqsa ta' dazju tas-sisa fuq birra prodotta lokalment fir-reġjun awtonomu ta' Madejra (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Rapport dwar il-White Paper dwar l-Isport (COM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

- Rapport dwar ir-relazzjonijiet kummercjali u ekonomiċi ma' l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tan-Nofsinhar ix-Xlokk ta' l-Ażja (ASEAN) (COM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2007 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika ta' l-UE dwar il-kwistjoni (2007/2274(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Rapport dwar l-istrateġija tal-Politika tal-Konsumatur ta' l-UE 2007-2013 (COM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa rigward l-iskema ta' appoġġ għall-qoton (COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

Avviż legali - Politika tal-privatezza