Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 7 mai 2008 - Bruxelles

8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare:

1.1) rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - TRAN - Raportor: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului cu privire la încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori cu privire la modificările Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Seychelles privind pescuitul în largul coastelor Republicii Seychelles, pentru perioada cuprinsă între 18 ianuarie 2005 și 17 ianuarie 2011 (COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - PECH - Raportor: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Raport privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control (COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - JURI - Raportor: József Szájer (A6-0088/2008)

- Raport privind simplificarea mediului de afaceri pentru societăți în domeniul dreptului societăților comerciale, al contabilității și al auditului (COM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - JURI - Raportor: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Raport privind gestionarea rezervelor de pești de adâncime (COM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - PECH - Raportoare: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Raport privind dezvoltarea cadrului de reglementare a activităţilor reprezentanţilor grupurilor de interese (lobbyiştilor) din instituţiile europene (COM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - AFCO - Raportor: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Raport referitor la încheierea unui Acord interinstituţional între Parlamentul European şi Comisie privind normele de aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei, modificată prin Decizia 2006/512/CE (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - AFCO - Raportoare: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- Raport privind modificarea articolului 81 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European (2008/2027(REG)) - AFCO - Raportoare: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- Raport privind misiunile UE de observare a alegerilor: obiective, practici și viitoare provocări (2007/2217(INI)) - AFET (A6-0138/2008)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 11 privind eliminarea discriminării în materie de tarife și condiții de transport, în aplicarea articolului 79 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - ENVI - Raportor: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unui nivel redus al accizei pentru berea produsă local în regiunea autonomă Madeira (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - REGI - Raportor: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Raport referitor la Cartea albă privind sportul (COM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - CULT - Raportor: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

- Raport privind relațiile comerciale și economice cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) (COM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - INTA - Raportor: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- Raport referitor la Raportul anual 2007 privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință (2007/2274(INI)) - AFET - Raportor: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Raport privind Strategia UE pentru politica de protecţie a consumatorilor pe perioada 2007-2013 (COM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - IMCO - Raportor: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * Raport privind propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, în ceea ce privește schema de sprijin pentru bumbac (COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - AGRI - Raportor: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate