Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 май 2008 г. - Брюксел

9. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 108 от Правилника за дейността)

- Arlene McCarthy, от името на комисията IMCO, към Съвета: Въвеждане в заблуда от страна на фирми - съставители на справочници ("Directory companies", напр. "European City Guides") (B6-0152/2008)

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)

- Urszula Krupa и Witold Tomczak за подкрепа в защита на живота (0039/2008),

- Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson и Pierre Pribetich относно забраната за пускане на пазара и използването на насочения срещу младежите уред „Москито” (0040/2008),

- Bogusław Rogalski за Тибет (0041/2008),

- Andreas Mölzer за принудителните бракове (0042/2008),

- Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská и Holger Krahmer за плавателния канал Дунав - Одер - Елба (0043/2008),

- Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai и Alexander Alvaro за обявяването на 23 август за Европейски ден за възпоминание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма (0044/2008),

- Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas и Harlem Désir за зачитането на правата на „делокализираните" работници в рамките на Европа (0045/2008).

Правна информация - Политика за поверителност