Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 7. května 2008 - Brusel

9. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 108 jednacího řádu)

- Arlene McCarthy za výbor IMCO Radě: Podvodné „katalogové firmy“ (např. „European City Guides“) (B6-0152/2008)

2) písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

- Urszula Krupa a Witold Tomczak o podpoře ochrany života (0039/2008),

- Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson a Pierre Pribetich o zákazu uvádění na trh a používání akustických zařízení zaměřených proti mladým lidem (0040/2008),

- Bogusław Rogalski o Tibetu (0041/2008),

- Andreas Mölzer o nucených sňatcích (0042/2008),

- Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská a Holger Krahmer o vodním kanálu Dunaj – Odra - Labe (0043/2008),

- Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai a Alexander Alvaro o vyhlášení 23. srpna Evropským dnem památky obětí stalinismu a nacismu (0044/2008),

- Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas a Harlem Désir o dodržování základních práv pracujících „přemístěných“ v rámci Evropy (0045/2008).

Právní upozornění - Ochrana soukromí