Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

9. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 108 του Κανονισμού)::

- Arlene McCarthy, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, προς το Συμβούλιο: Παραπλανητικές πρακτικές των "εταιρειών καταλόγου" (π.χ."Εuropean City Guides" ) (B6-0152/2008)

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Urszula Krupa και Witold Tomczak σχετικά με την υποστήριξη για την προστασία της ζωής (0039/2008),

- Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson και Pierre Pribetich σχετικά με την απαγόρευση της εμπορίας και χρήσης ηχητικών συσκευών για την απομάκρυνση των νέων (0040/2008),

- Bogusław Rogalski σχετικά με το Θιβέτ (0041/2008),

- Andreas Mölzer σχετικά με τους αναγκαστικούς γάμους (0042/2008),

- Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská και Holger Krahmer σχετικά με τον υδάτινο δίαυλο Δούναβη - Όντερ - Έλβα (0043/2008),

- Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai και Alexander Alvaro σχετικά με την ανακήρυξη της 23ης Αυγούστου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού (0044/2008),

- Yannick Vaugrenard, Μαρία Ματσούκα, Bernard Poignant, Alejandro Cercas και Harlem Désir σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων των "αποσπασμένων" μισθωτών στην Ευρώπη (0045/2008).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου