Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 7. mai 2008 - Brüssel

9. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 108):

- Arlene McCarthy IMCO komisjoni nimel nõukogule: Eksitavad "kataloogiettevõtted" (nt Euroopa linnade reisijuhid) (B6-0152/2008)

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Urszula Krupa ja Witold Tomczak: Toetus elu kaitsmiseks (0039/2008);

- Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson ja Pierre Pribetich: Noortevastaste heliaparaatide turustamise ja kasutamise keelustamine (0040/2008);

- Bogusław Rogalski: Tiibet (0041/2008);

- Andreas Mölzer: Sundabielud (0042/2008);

- Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská ja Holger Krahmer: Doonau, Oderi ja Elbe jõge ühendav kanal (0043/2008);

- Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai ja Alexander Alvaro: 23. augusti kuulutamine üleeuroopaliseks stalinismi ja natsismi ohvrite mälestamispäevaks (0044/2008);

- Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas ja Harlem Désir: Lähetatud töötajate õiguste austamine Euroopas (0045/2008).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika