Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 7. mája 2008 - Brusel

9. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku)

- Arlene McCarthy, za výbor IMCO, pre Radu: Podvodné "adresárové spoločnosti" (napr. European City Guides) (B6-0152/2008)

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

- Urszula Krupa a Witold Tomczak na podporu ochrany života (0039/2008),

- Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson a Pierre Pribetich o zákaze obchodovania a používania akustických prístrojov zameraných proti mladým ľuďom (0040/2008),

- Bogusław Rogalski o Tibete (0041/2008),

- Andreas Mölzer o nútených sobášoch (0042/2008),

- Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská a Holger Krahmer o vodnom kanáli Dunaj – Odra – Labe (0043/2008),

- Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai a Alexander Alvaro o vyhlásení 23. augusta za Európsky deň spomienky na obete stalinizmu a nacizmu (0044/2008),

- Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas a Harlem Désir o dodržiavaní práv pracujúcich „delokalizovaných“ v Európe (0045/2008).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia