Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 7. května 2008 - Brusel

10. Plán práce
CRE

Na pořadu byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního květnového zasedání t. r. (PE 406.217/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 132 jednacího řádu):

Zasedání 7.5.2008 a 8.5.2008

středa

Žádost skupiny PPE-DE, aby byla prohlášení Rady a Komise o zhoršení situace v Gruzii zařazena na pořad jednání jako druhý bod a aby byla rozprava ukončena předložením návrhů usnesení, o kterých se bude hlasovat na prvním červnovém dílčím zasedání.

Parlament žádost schválil.

Jelikož se Rada nemůže účastnit dílčího zasedání déle než do 20:00 a nemůže tudíž odpovědět na otázku k ústnímu zodpovězení o podvodných „katalogových firmách“ (bod 24 PDOJ), bylo navrženo, aby byl bod přesunut na jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Vystoupili: Hannes Swoboda za skupinu PSE, a Simon Busuttil za skupinu PPE-DE.

Parlament vyslovil souhlas s tímto návrhem.

čtvrtek

Hlasování o zprávách Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008) (bod 19 PDOJ) a Kyösti Virrankoski (bod 20 PDOJ) je odloženo na jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí