Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

10. Διάταξη των εργασιών
CRE

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Μαΐου I 2008 (PE 406.217/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 132 του Κανονισμού):

Συνεδριάσεις της 07.05.2008 και της 08.05.2008.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας PPE-DE για την εγγραφή ως δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης στη Γεωργία και για την περάτωση της συζήτησης με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος προς ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Ιουνίου I.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν ήταν δυνατόν να παραστεί μετά τις 8 μ.μ. για να απαντήσει στην προφορική ερώτηση Παραπλανητικές πρακτικές των "εταιρειών καταλόγου" (σημείο 24 του PDOJ), προτείνεται να αναβληθεί το σημείο αυτό για την προσεχή περίοδο συνόδου.

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την εν λόγω πρόταση.

Πέμπτη

Η ψηφοφορία επί των εκθέσεων Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008) (σημείο 19 του PDOJ) και Kyösti Virrankoski (σημείο 20 του PDOJ) αναβάλλεται για την προσεχή περίοδο συνόδου.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου