Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 7. mai 2008 - Brüssel

10. Tööplaan
Istungi stenogramm

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2008. aasta mai I osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 406.217/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 132):

07.05.2008 ja 08.05.2008 istungid

kolmapäev

Fraktsiooni PPE-DE taotlus kanda päevakorra teise punkti nõukogu ja komisjoni avaldused olukorra halvenemise kohta Gruusias ning lõpetada arutelu juuni I osaistungjärgul hääletusele pandavate resolutsiooni ettepanekutega.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Kuna nõukogul ei olnud võimalik istungil viibida pärast kella 20.00, et vastata suuliselt vastatavale küsimusele „Eksitavad kataloogiettevõtted“ (päevakorra projekti punkt 24), tehti ettepanek lükata see punkt järgmisesse osaistungjärku.

Sõna võtsid Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, ja Simon Busuttil fraktsiooni PPE-DE nimel.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

neljapäev

Klaus-Heiner Lehne raporti (A6-0101/2008) (päevakorra projekti punkt 19) ja Kyösti Virrankoski raporti (päevakorra projekti punkt 20) hääletus lükati edasi järgmisesse osaistungjärku.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika