Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2008. május 7., Szerda - Brüsszel

10. Ügyrend
CRE

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2008. májusi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 406.217/PDOJ). Módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2008.05.07 és 2008.05.08

szerda

A PPE-DE képviselőcsoport kérelme, amely szerint a napirend második pontjába vegyék fel a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait a grúziai helyzet súlyosbodásáról, és a vitát állásfoglalásra irányuló indítványokkal zárják le, amelyeket a júniusi I. ülésen bocsássanak majd szavazásra.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Mivel a Tanács nem lehet jelen 20 óra után a „Félrevezető katalóguscégek” című, szóbeli választ igénylő kérdés megválaszolására (az előzetes napirendtervezet 24. pontja), ezért javasolják ezen pont következő ülésre történő halasztását.

Felszólal: Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Simon Busuttil, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

csütörtök

A Klaus-Heiner Lehne-jelentésre (A6-0101/2008) (az előzetes napirendtervezet 19. pontja) és a Kyösti Virrankoski-jelentésre (az előzetes napirendtervezet 20. pontja) vonatkozó szavazást a következő ülésre halasztják.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapították.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat