Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 7 maja 2008 r. - Bruksela

10. Porządek obrad
CRE

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych okresu sesyjnego maj I 2008 (PE 406.217/PDOJ) został rozesłany, a zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 07.05.2008 i 08.05.2008

środa

Wniosek grupy PPE-DE o wpisanie w ramach drugiego punktu porządku dziennego oświadczeń Rady i Komisji w sprawie zaostrzenia sytuacji w Gruzji oraz o zamknięcie debaty przedłożeniem projektów rezolucji poddawanych pod głosowanie w trakcie okresu sesyjnego czerwiec I.

Parlament przyjął wniosek.

Propozycja przełożenia do czasu kolejnego okresu sesyjnego punktu związanego z odpowiedzią na zapytanie ustne w sprawie nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów i książek telefonicznych” (pkt 24 porządku dziennego) ze względu na niemożność uczestniczenia w obradach po godz. 20.00 przedstawicieli Rady.

Głos zabrali: Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Simon Busuttil w imieniu grupy PPE-DE.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

czwartek

Głosowanie nad sprawozdaniami autorstwa Klausa Heinera Lehnego (A6-0101/2008) (pkt 19 porządku dziennego) i Kyosti Virrankoskiego (pkt 20 porządku dziennego) zostało przełożone do czasu kolejnego okresu sesyjnego.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności