Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 7. mája 2008 - Brusel

10. Program práce
CRE

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Konečný návrh programu prvej májovej schôdze v roku 2008 (PE 406.217/PDOJ)bol rozdaný a boli k nemu navrhnuté tieto zmeny (čl. 132 rokovacieho poriadku):

Rokovania 7.5.2008 a 8.5.2008

streda

Žiadosť skupiny PPE-DE, aby boli vyhlásenia Rady a Komisie o zhoršení situácie v Gruzínsku zaradené do programu rokovania ako druhý bod a aby bola rozprava ukončená predložením návrhov uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať na prvej júnovej schôdzi.

Parlament žiadosť schválil.

Kedže sa Rada nemôže zúčastniť na rokovaní dlhšie ako do 20.00 hod. a nebude môcť zodpovedať otázku na ústne zodpovedanie o podvodných „adresárových spoločnostiach“ (bod 24 PDOJ), navrhlo sa odložiť tento bod na nasledujúcu schôdzu.

Vystúpili títo poslanci: Hannes Swoboda za skupinu PSE a Simon Busuttil za skupinu PPE-DE.

Parlament návrh schválil.

štvrtok

Hlasovanie o správach Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008) (bod 19 PDOJ) a Kyösti Virrankoski (bod 20 PDOJ) sa odložilo na nasledujúcu schôdzu.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia