Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 май 2008 г. - Брюксел

11. ИПС@10 - първото десетилетие на Икономическия и паричен съюз (съобщение на Комисията)
Пълни стенографски протоколи

Съобщение на Комисията: Доклад на Комисията за първото десетилетие на Икономическия и паричен съюз

Joaquín Almunia (член на Комисията) представи съобщението.

Изказаха се: Werner Langen, от името на групата PPE-DE, и Pervenche Berès, от името на групата PSE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Wolf Klinz, от името на групата ALDE, Alain Lipietz, от името на групата Verts/ALE, Mario Borghezio, от името на групата UEN, Adamos Adamou, от името на групата GUE/NGL, и Jens-Peter Bonde, от името на групата IND/DEM.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo и Zbigniew Zaleski.

Изказа се Joaquín Almunia.

Правна информация - Политика за поверителност