Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 7. mai 2008 - Brüssel

11. EMU@10 - Majandus- ja rahaliidu esimesed 10 tegevusaastat (komisjoni teatis)
Istungi stenogramm

Komisjoni teatis: Komisjoni aruanne majandus- ja rahaliidu esimese 10 tegevusaasta kohta

Joaquín Almunia (komisjoni liige) esitas teatise.

Sõna võtsid Werner Langen fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Pervenche Berès fraktsiooni PSE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel, Alain Lipietz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mario Borghezio fraktsiooni UEN nimel, Adamos Adamou fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Jens-Peter Bonde fraktsiooni IND/DEM nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo ja Zbigniew Zaleski.

Sõna võttis Joaquín Almunia.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika