Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 7 maja 2008 r. - Bruksela

11. UGW@10 - pierwszych dziesięć lat Unii Gospodarczej i Monetarnej (komunikat Komisji)
Pełne sprawozdanie

Komunikat Komisji: Sprawozdanie Komisji w sprawie pierwszych dziesięciu lat Unii Gospodarczej i Monetarnej

Joaquín Almunia (członek Komisji) przedstawił komunikat.

Głos zabrali: Werner Langen, w imieniu grupy PPE-DE, i Pervenche Berès w imieniu grupy PSE.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Alain Lipietz w imieniu grupy Verts/ALE, Mario Borghezio w imieniu grupy UEN, Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL i Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo i Zbigniew Zaleski.

Głos zabrał Joaquín Almunia.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności