Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 7 mai 2008 - Bruxelles

11. EMU@10 - Primii zece ani de uniune economică şi monetară (comunicare a Comisiei)
CRE

Comunicarea Comisiei: Raport al Comisiei privind primii zece ani de uniune economică şi monetară

Joaquín Almunia (membru al Comisiei) a prezentat comunicarea.

Au intervenit: Werner Langen, în numele Grupului PPE-DE, şi Pervenche Berès, în numele Grupului PSE.

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Wolf Klinz, în numele Grupului ALDE, Alain Lipietz, în numele Grupului Verts/ALE, Mario Borghezio, în numele Grupului UEN, Adamos Adamou, în numele Grupului GUE/NGL, şi Jens-Peter Bonde, în numele Grupului IND/DEM.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo şi Zbigniew Zaleski.

A intervenit Joaquín Almunia.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate