Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 7. mája 2008 - Brusel

11. HMÚ@10 - Prvé desaťročie fungovania Hospodárskej a menovej únie (oznámenie Komisie)
Doslovný zápis

Oznámenie Komisie: Správa Komisie o prvom desaťročí fungovania Hospodárskej a menovej únie

Joaquín Almunia (člen Komisie) predniesol oznámenie.

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen za skupinu PPE-DE a Pervenche Berès za skupinu PSE.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Wolf Klinz za skupinu ALDE, Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE, Mario Borghezio za skupinu UEN, Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL a Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo a Zbigniew Zaleski.

V rozprave vystúpil Joaquín Almunia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia