Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 май 2008 г. - Брюксел

12. Влошаване на ситуацията в Грузия (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Влошаване на ситуацията в Грузия

Janez Lenarčič (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Jacek Saryusz-Wolski, от името на групата PPE-DE, Hannes Swoboda, от името на групата PSE, Georgs Andrejevs, от името на групата ALDE, Marie Anne Isler Béguin, от името на групата Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Miloslav Ransdorf, от името на групата GUE/NGL, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans и Vytautas Landsbergis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Urszula Gacek, Katrin Saks, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Siiri Oviir и Zbigniew Zaleski.

Изказа се Janez Lenarčič.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mechtild ROTHE
Заместник-председател

Изказа се Benita Ferrero-Waldner.

Тъй като предложенията за резолюции все още не са на разположение, те ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: сесия юни І.

Правна информация - Политика за поверителност