Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 7. mai 2008 - Brüssel

12. Olukorra halvenemine Gruusias (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukorra halvenemine Gruusias

Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jacek Saryusz-Wolski fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Georgs Andrejevs fraktsiooni ALDE nimel, Marie Anne Isler Béguin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Miloslav Ransdorf fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans ja Vytautas Landsbergis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Urszula Gacek, Katrin Saks, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Siiri Oviir ja Zbigniew Zaleski.

Sõna võttis Janez Lenarčič.

ISTUNGI JUHATAJA: Mechtild ROTHE
asepresident

Sõna võttis Benita Ferrero-Waldner.

Kuna esitatud resolutsiooni ettepanekud ei olnud veel kättesaadavad, tehakse need teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: juuni I osaistungjärk.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika