Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 7 maja 2008 r. - Bruksela

12. Zaostrzenie sytuacji w Gruzji (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Zaostrzenie sytuacji w Gruzji

Janez Lenarčič (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Jacek Saryusz-Wolski w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Georgs Andrejevs w imieniu grupy ALDE, Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans i Vytautas Landsbergis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Urszula Gacek, Katrin Saks, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Siiri Oviir i Zbigniew Zaleski.

Głos zabrał Janez Lenarčič.

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Benita Ferrero-Waldner.

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: okres sesyjny czerwiec I.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności