Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 7. mája 2008 - Brusel

12. Zhoršenie situácie v Gruzínsku (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Komisie a Rady: Zhoršenie situácie v Gruzínsku

Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jacek Saryusz-Wolski za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Georgs Andrejevs za skupinu ALDE, Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans a Vytautas Landsbergis.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Urszula Gacek, Katrin Saks, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Siiri Oviir a Zbigniew Zaleski.

V rozprave vystúpil Janez Lenarčič.

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner.

Predložené návrhy uznesení ešte neboli k dispozícii, preto budú oznámené neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: prvá júnová schôdza.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia