Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0209/2008

Keskustelut :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Äänestykset :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 7. toukokuuta 2008 - Bryssel

13. Transatlanttinen talousneuvosto (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Transatlanttinen talousneuvosto

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jonathan Evans PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Dariusz Maciej Grabowski UEN-ryhmän puolesta, Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bernard Wojciechowski IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Erika Mann, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Antolín Sánchez Presedo, Sophia in 't Veld, Urszula Gacek, Pervenche Berès, Corien Wortmann-Kool, Benoît Hamon, Malcolm Harbour ja Małgorzata Handzlik.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski, Corina Creţu ja Peter Skinner.

Günter Verheugen käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta transatlanttisesta talousneuvostosta (B6-0209/2008)

- Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab ja Urszula Gacek PPE-DE-ryhmän puolesta transatlanttisesta talousneuvostosta (B6-0210/2008)

- Adam Bielan ja Dariusz Maciej Grabowski UEN-ryhmän puolesta transatlanttisesta talousneuvostosta (B6-0211/2008)

- Erika Mann ja Peter Skinner PSE-ryhmän puolesta transatlanttisesta talousneuvostosta (B6-0212/2008)

- Umberto Guidoni ja Marco Rizzo GUE/NGL-ryhmän puolesta transatlanttisesta talousneuvostosta (B6-0213/2008)

- Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta transatlanttisesta talousneuvostosta (B6-0214/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.5.2008, kohta 5.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö